ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας, την κατασκευή των στρώσεων της υπόβασης και της βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά σε δρόμους, πάρκινγκ, γήπεδα κ.α. καθώς και την αποκατάσταση παλαιών ασφαλτοστρώσεων λόγω καθίζησης, κακοτεχνίας, κ.λ.π.