• Όπισθεν αεροδρομίου ΣΕΔΕΣ Θέρμη, Θεσσαλονίκη

MHXANHMATA

Διαθέτουμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα μηχανήματα για κάθε είδους δραστηριότητα στον κλάδο των χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών.