ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της κατασκευάζει έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, οικοδομικά έργα κ.α. Διαθέτουμε τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό στοιχεία απαραίτητα για την ποιοτική εκτέλεση των έργων.