ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαθέτουμε τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό για την έντεχνη εκτέλεση πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών αλλά και την προμήθεια κοσκινισμένου κηποχώματος ή οποιαδήποτε μείγμα φυτοχώματος κατά παραγγελία του πελάτη (κηποτέχνες, γεωπόνοι, κατασκευαστές) χύδην σε μεγασάκους (big-bag) ή σε σακιά.

• Χώμα γης
• Μίλι
• Μείγμα για ταρατσόκηπο
• Τύρφες , φυτοχώματα συσκευασμένα
• Ελαφρόπετρα
• Περλίτη
• Κοπριά